Test otcovství  Příbuzenský test  Genetické analýzy  Vědecké služby  Zvířecí analýza Stopový test   
Rychlá jistota Průběh Kvalita Otázky & odpovědi  Metody  Ceny Objednávka/VOP  Popis analýzy

Test otcovství : Metoda

Zde si vysvětlíme, jak na základě použití vysoce moderní laboratorní techniky provádíme test otcovství.

Každý člověk má dvě kompletní kopie genetické informace, tedy dvě kompletní sady chromozomů. Jedná se o soubor od matky a soubor od otce. V každém člověku je genetická informace, která se v mnoha místech liší. Zejména jsou to ta místa v DNA, kde se specifická sekvende DNA mnohokrát opakuje. Frekvence opakování je odlišná u každého člověka.

Proto zkoumáme počet opakování pro dostatečný počet těchto znakových pozic u domnělého otce a dítěte. Pokud je dosažena na všech místech shoda, je vysoká pravděpodobnost otcovství. Pokud jsou zde rozdíly, pak je otcovství vyloučeno.

 

Oblasti DNA s identickými znaky jsou v laboratoři zpracovány velmi efektivní metodou, tzv. Polymerová řetězová reakce. Tou je zpracována příslušná délka a počet opakování.

Přesná pravděpodobnost otcovství se vypočte prostřednictvím statistické analýzy za použití nejmodernějšího software. Výpočet musí být proveden vždy znovu u každé zkoušky, pravděpodobnost otcovství závisí na variantách DNA.

Nakonec vedeme opět podrobnou kontrolu, abychom mohli garantovat bezchybnou kvalitu pro váš test. Každý test je znovu jiným vědcem zkontrolován (tzv. čtyřoční princip).

KontaktImpressum