Test otcovství  Příbuzenský test  Genetické analýzy  Vědecké služby  Zvířecí analýza Stopový test   
Rychlá jistota Průběh Kvalita Otázky & odpovědi  Metody  Ceny Objednávka/VOP  Popis analýzy

Test otcovství : Průběh šetření

Pokud jste rozhodli provést test otcovství u nás, zbytek je jednoduchý: objednejte si prostřednictvím našeho online objednávkového formuláře testovací sadu. Ta obsahuje sterilně balený vatový tampon k odběru vzorků, včetně podrobného návodu k odběru vzorků a objednávací formulář.

Upozornění: můžeme přijímat objednávky pouze v případě, že zkouška se provádí v závislosti na genetické diagnostice, se souhlasem všech zúčastněných stran (na přání můžeme zahrnout více osob do testu, např. druhého možného otce či jiné dítě). Prostřednictvím vaší objednávky vstupujete do závazné smlouvy. Proto je nutné před podepsáním objednávky objasnit, zda všechny dotčené strany nebo jejich zákonní zástupci s analýzou a odebráním vzorků souhlasí!

Vzorky se dají snadno odebrat doma. Vzorky, vyplněnou a řádně podepsanou smlouvu nám zašlete jednoduše poštou a současně také poplatek za analýzu.

Pokud si přejete ověření totožnosti, který je úředně platný, kontaktujte nás, prosím. Tento doklad se přikládá k důvěryhodnosti původu vzorků a můžu být užitečný v případě sporu. Ověření totožnosti lze provést ve spojení s vaším lékařem, právníkem či úřadem péče o mládež. Rádi vám zajistíme ověření totožnosti také v naší laboratoři.

Vzorky jsou u nás dávány okamžitě po přijetí na analýzu. Při normální objednávce je délka zpracování vzorků ca. dva týdny. Výsledky předáváme pouze při plné úhradě analýzy. Prosíme proto o převod poplatků současně s odesláním vzorků. Výsledky vám zašleme prostřednictvím pošty, telefonu, faxu nebo emailu.

Metoda určování otcovství odpovídá analýzám kriminální policie při určování genetických obtisků, konečné výsledky příbuzenství testovaných osob jsou určené s pravděpodobností 99,9%.

Veškerá data získaná v průběhu zkoušky jsou považována za důvěrná a budou použita pouze pro účely zkoušky, nebudou předány do rukou třetím osobám. Analýza se koná v naší laboratoři v Regensburgu, tak je zajištěno, že se nedostanou k neoprávněným osobám. Vzorky po obdržení neopustí náš ústav a po analýze jsou následně zničeny. Veškeré výsledky analýz jsou ukládány na lokálních počítačích v zabezpečené k tomu určené místnosti v souladu se všemi požadavky souvisejících právních předpisů.

Naprostá důvěrnost, diskrétnost a bezpečnost zpracování dat je pro nás samozřejmostí!

 

KontaktImpressum